Deha Program
destek@programdeha.com

Sınav

Adaylık Kaldırma Sınavı Temmuz 2020

Adaylık Kaldırma Sınavı Temmuz 20202020-06-02

 • 643

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Adaylık Kaldırma Sınavı kılavuzunu yayınladı. 

Önemli başlıklar halinde derledik.

SINAV TARİHİ

 • 26 Temmuz 2020 Pazar
 • Saat 14:00
 • 81 İl Merkezinde yazılı olarak tek oturum halinde yapılacak

GİRİŞ ŞARTLARI

 • a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,
 • b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,
 • c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir. 

 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz.

 

BAŞVURU ALINMAYACAK SINAV ÜCRETİ YATIRMAK YETERLİ

 • Sınava girebilmek için adaylardan herhangi bir başvuru alınmayacak. Giriş şartlarını taşıyanlar ücretleri yatırmaları halinde giriş belgeleri düzenlenecek ve sınava alınacaklardır.
 • 11-23 Haziran 2020 tarihleri arasında sınav ücreti yatırılabilecek.
 • Giriş belgeleri 17 Temmuz 2020 tarihinde www.meb.gov.tr adresine yayınlanacak.

 

SORUMLULUK ADAY VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE

 • Aday bilgilerinin MEBBİS modülüne eksik ya da hatalı işlenmiş olması, adayın sınava girememesini doğurabileceğinden sorumlu birimlerin (okul/kurum, ilçe, il) adaylara ait bilgilerin güncellenmesiyle ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir.
 • Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğüne ait olacaktır.

 

SINAV KONU DAĞILIMI

Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır.

Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;

A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )

2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2. 1 No’ lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

4. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

5. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

7. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 

d) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi 

e) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci

C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)

1. Eğitim öğretimin planlanması

2. Öğrenme ortamları

3. Sınıf yönetimi

4. Öğretim yöntem ve teknikleri

5. Ölçme ve değerlendirme

Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)

 

KAYNAK : http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/02150231_AdaylYk_KaldYrma_SYnavY_AKS_KYlavuzu.pdf

 

PAYLAŞ


DİĞER HABERLER

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin