Deha Program
destek@programdeha.com

Gündem

Öğretmenlere 3600 Ek Göster Kanun Teklifi

Öğretmenlere 3600 Ek Göster Kanun Teklifi2020-12-29

  • 632
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman TUTDERE, öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanınması için kanun teklifinde bulundu. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Abdurrahma TUTDERE/ Adıyaman Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde eğitim sistemi son 18 yılda 17 kez değişti. Benzer şekilde 18 yılda 7 defa da Milli Eğitim Bakanı değişti. Ancak geleceğimizi ilgilendiren böylesi önemli değişiklikler konusunda ne yazık ki başta öğretmenler olmak üzere toplumun her kesiminden konuyla ilgili görüşler alınarak yapılmadı, sistem buna göre şekillendirilmedi. 

Kamuda yaklaşık 1 milyon öğretmen görev yapmaktadır. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz hem çalışırken hem de emekliliklerinde zor ekonomik koşullarda yaşamaktadırlar. Bir yandan çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamaya çalışırken diğer yandan kendi aileleri ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için zor koşullarda hayat mücadelesi vermektedirler.

Öğretmenlerimizin karşı karşıya kaldıkları ekonomik sorunların kısmen de olsa giderilebilmesi için mali durumlarının hem çalışırken hem de emekliliklerinde iyileştirilmesi toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir. 

Teklifle, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin gerek çalışma yaşamlarında gerekse emeklilik dönemlerinde yeterli ücret almalarına olanak tanınmasını ve her seçim döneminde umutlarıyla oynanan öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge hakkının teslim edilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Ülkemizin her bölgesinde, büyük bir gayret ve çabayla kutsal bir görev ifa eden öğretmenlerimize 3600 ek gösterge hakkı tanınarak çalışma ve emeklilik yaşamlarında ekonomik olarak desteklenmeleri amaçlanmıştır. 
Madde 2- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3- Yürütme maddesidir. 

14/07/1695 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

Madde 1- 17/07/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “IV. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“b) Öğretmen ve diğer personel 

  1. 3600
  2. 3000
  3. 2200
  4. 1600
  5. 1300
  6. 1150
  7. 950
  8. 850"


Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/

 

PAYLAŞ


DİĞER HABERLER

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin