Deha Program
destek@programdeha.com

Mevzuat

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği Duyurusu

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği Duyurusu2020-05-15

  • 785

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Yapılan Değişiklikler ile ilgili olarak

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü düzenleme dair duyuru yayınladı.

 

1- Olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal

afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle ilçe, il veya ülke genelinde

eğimin aksaması durumunda eğitim ve öğretime Bakanlıkça ya da mahalli mülkî

idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilecektir.

 

 2- Yüz yüze yapılamayan eğitimlerin telafisi için okul yönetimleri ve

il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınacaktır.

 

3- Öğrencilere uzaktan eğitim verilebilecek ve verilen bu uzaktan eğitim

puanla değerlendirilmeyecektir.

 

4- Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular

ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimleri yapılacak

ve gerektiğinde telafi eğitimleri hafta sonları da yapılabilecektir.

 

5- Telafi eğitimi yapılması durumunda ilköğretim kurumlarında bu telafi

eğitimi puanla değerlendirilmeyecektir.

 

6- İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokuldaki öğrencilerin bir dönem puanı olması

kaydıyla bu puanın ders geçme puanı altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın

tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçecektir. Ayrıca var olan dönem puanı

öğrencilerin yıl sonu puanı olarak kabul edilecek ve bu puan diğer hesaplamalarda

da kullanılacaktır. 

 
7- İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflardaki öğrencilerin başarısı,
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam ettiği dönemdeki başarılarına göre
değerlendirilecek olup bu öğrenciler de bir üst sınıfa geçecektir. Ancak
ilkokullardaki öğrencilere, velilerin yazılı talebi halinde sınıf tekrarı yaptırılabilecektir.

PAYLAŞ


DİĞER HABERLER

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin