Deha Program
destek@programdeha.com

Programlar

Okul Yönetim Programı (Sunucu Tabanlı)

Program Kodu : 110
 • 390
 • 26999

Okul Yönetim Programı (Sunucu Tabanlı)

Okul Yönetim Programı idareciler için paket bir programdır. İdari işler daha hızlı, pratik ve kolay bir şekilde yürütülmesi üzerine kurulmuş, gelişime açık bir yazılım olarak sunulmaktadır. İdari işler ile ilgili bir çok özelliği bir arada toplayarak okulunuzda bir standart oluşturabilirsiniz.

Nasıl Kayıt Olunur?

PROGRAM İÇERİĞİ

 SABİT BİLGİLER

 1. Katsayı Kayıtları
 2. Meslek Alanlara Dal Kayıt
 3. Kurul / Komisyon Tanımlama
 4. KBS Kod Kayıt
 5. Firma Kayıt
 6. Malzeme Tanımlama
 7. Malzeme/Grup/Birim Tanımlama
 8. Okul Bilgileri
 9. Sınıf Oluşturma
 10. Sosyal Kulüp Oluşturma
 11. Belirli Gün ve Haftalar
 12. Taşımalı Araç Kayıt
 13. Hatırlatıcı
KAYIT İŞLEMLERİ
 1. Öğrenci Kayıt ÖĞRETMEN PANEL UYGULAMASINA ENTEGRE (Bilgi Görüntüleme ve Güncelleme)
 2. Öğretmen Kayıt
 3. Öğretmen İzin Kayıt
 4. Personel Kayıt
 5. Personel İzin Kayıt
 6. Resmi/Diğer Tatil Kayıt
 7. Şube Bilgisi Kayıt ÖĞRETMEN PANEL UYGULAMASINA ENTEGRE (Bilgi Görüntüleme ve Güncelleme)
 ÖZEL İŞLEMLER
 1. E-Okul'dan Öğrenci Bilgisi Çekme
 2. E-Okul'dan Toplu Öğrenci Fotoğrafı Çekme
 3. E-Okula Toplu Öğrenci Fotoğrafı Yükle
 4. E-Okul'dan Devamsızlık Tespit (Lise)
 5. Mebbis'ten Öğretmen Bilgisi Çekme
 6. Mebbis'ten Hizmetiçi Eğitim Verisi Topla
 7. Mebbis'ten Personel Bilgisi Çekme
 8. Eklenti Ayarları
 9. Öğretmen Panel Uygulaması * https://oyp.programdeha.com
 10. Öğrenci Panel Uygulaması  * https://oyp.programdeha.com
 11. Anket Hazırla (*Hazırlanan anketler öğretmen ve öğrenciler ile paylaşılabilir. Panel üzerinden verdikleri yanıtlarla sonuçları hızlı bir şekilde ulaşabilir ve raporlanabilir.)
 12. Veri Toplama (*Hazırlanan veri toplama formu öğretmen ve öğrenciler ile paylaşılabilir. Panel üzerinden verdikleri yanıtlarla sonuçları hızlı bir şekilde ulaşabilir ve raporlanabilir.)
 13. E-Sınav İşlemleri. (Öğrenci Panelinde e-sınav paylaşın.)
 14. Müracaat Dilekçesi (Öğretmen Panel üzerinden yazılan dilekçeler OYP üzerinden idareye bildirilir.)
 15. Disiplin Dilekçesi (Öğretmen Panel üzerinden yazılan dilekçeler OYP üzerinden idareye bildirilir.)
 16. Yazılı Sınav Analizi (Öğretmen Panel üzerinden yazılan analizler OYP üzerinden idareye bildirilir ve analiz raporu çıkartılabilir.)
 17. Gezi Planları (Öğretmen Panel üzerinden hazırlanan gezi planları OYP üzerinden idareye bildirilir ve raporlanabilir.)
DERS PROGRAMI (Ders Dağıtım)
 1. Branş Bilgi Kayıt
 2. Mekan Kayıt
 3. Okul Zaman Çizelgesi
 4. Ders Havuzu
 5. Ders Atama (Sınıf - Öğretmen - Mekan)
 6. Toplu Ders Atama (Sınıf - Öğretmen - Mekan) & (Sınıf - Öğretmen - Mekan Zaman Tablosu)
 7. Atanan Dersler
 8. Ders Programı Hazırla
 9. Öğretmen Program Aktarma
 10. Öğretmen Ders Aktarma
 11. Excelden Ders Program Aktar
 12. Ek Ders Ücretlendirme
 13. Platforma Belirleme
 14. Listeler
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
 1. Okul Ödül ve Disiplin Kurulunun Disiplin İşlemlerini yürütebileceği işlemler yer almaktadır.
 2. İfade Tutanakları
 3. Uyarı Tutanağı Tutulan Öğrenci Takibi (Uyarı Formu * Rehberlik Servisine Yönlendirme Formu)
 4. Toplantı Çağrısı
 5. Karar Aşaması ve diğer işlemler
SORUMLULUK SINAVI
 1. Sınav Oluşturma (E-Okul Listesinden Hızlı Sınav Oluşturma ve Öğrenci Alma)
 2. Sınav Birleştirme
 3. Sınava Öğrenci Ekleme (E-Okul Listesinden Hızlı Öğrenci Alma)
 4. Sınava Öğretmen Görevlendirme
 5. Sınav Programı Hazırlama (Otomatik Dağıtım)
 6. Öğrenci Sınav Kontrol
 7. Sınav Yerleri Kayıt
 8. Sınav Açıklamaları
 9. Görev Listesi
 10. Listeler (Sorumluluk sınavı için gerekli evrak raporları)
ORTAK SINAV (KARMA SINIF ve KELEBEK)
 1. Sınav Oluşturma
 2. Oturma Planı
 3. Sınav Salonları
 4. Karma Sınıf Oluştur (Otomatik Dağıtım)
  • Sınıf içi öğrenci bölme
  • Sınıflar arası karma sınıf oluşturma
 5. Kelebek Sistemi
 6. Sınava Öğrenci Ekle
 7. Öğretmen Görevlendir
 8. Sınav  Açıklamaları
 9. Panel Ayarları
 10. Listeler

ÖĞRETMEN PANEL UYGULAMASINA ENTEGRE - Sınav salon yoklaması ve yazdırma

OPTİK OKUMA
 1. Optik Form Tasarla
 2. Optik Tanımlama
 3. Sınav Oluşturma
 4. Optik Okuma
 5. Raporlar
 EK DERS
 1. Öğretmene Ek Ders Tanımlama
 2. Tanımlı Ek Ders Aktarma
 3. Belletmen Puantaj
 4. Sorumluluk Puantaj
 5. 15* - 14* Puantaj
 6. Ek Ders Hazırlama (Hafta Bütünlüğü * KBS Uyumlu * Otomatik Dağıtım)
 7. Sözleşmeli Ek Ders Bordro İşlemleri
 8. Sözleşmeli Öğretmen Bordro Kayıtları
 9. Ücretli Ek Ders Bordro İşlemleri
 10. Ücretli Öğretmen Bordro Kayıtları
 11. Listeler (Ek Ders Saat Hesaplamaları * Ek Ders Onay Çizelgesi)
 12. Raporlar (Puantaj Raporları) 
PANSİYON İŞLEMLERİ
 1. Öğrenci Kayıt (Kurum Dışı)
 2. Öğrenci Harçlık Ödeme Bordrosu
 3. Öğrenci Sosyal Yardımlar Ödeme Bordrosu
 4. Harçlık - Sosyal Yardımlar Kontrol Listesi
 5. Nöbet Hazırlama (Erkek - Kız Öğrenci Pansiyonu için ayrı * Otomatik Dağıtım)
  • ​Belletmeni seçilen tarihe sabitleme
  • Belletmeni güne sabitleme
  • Belletmene gün kapatma
  • Gün kısıtlama
  • Belletmen eşleştirme
  • El ile nöbet sayısı girişi
 6. Nöbet Listeleri (Liste görüntüleme * Güncelleme * İstatistikler)
 7. Nöbet Listelerini e-okula aktarma
 8. Yemek Menüsünü e-okula aktarma
 9. Raporlar (Puantaj ve diğer raporlar)
İHALE İŞLEMLERİ
 1. Doğrudan Temin ihale programını baştan sonra yürütebileceğiniz sınırsız sayıda malzeme ve ihale oluşturma ve yönetme işlemleri
  • İhtiyaç Malzemesi Ekleme
  • Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
  • Piyasa Araştırma Sonuç Cetveli
  • Muayene Kabul Cetveli
  • Şartname Girişi 
 2. 4 adet firmaya teklif verme
 3. İhale Evrakları
  • İhtiyaç Belgesi / Onay Belgesi
  • Komisyon Olur Yazısı
  • Piyasa Fiyat Araştırma Evrakı
  • Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
  • İhale Onay Belgesi
  • Teklif Mektubu
  • Piyasa Araştırma Teklif Sonucu
  • Kazanan Firmaya Bilgi Yazısı / Firma Bilgi Alma Çizelgesi / Firma Teklif Listesi
  • Muayane Kabul Yazısı / Raporu
İDARİ İŞLER
 1. İdari Çalışma Programı
 2. Denetim Raporları (Öğretmen Denetim * Kantin Denetim * Servis Denetim* Sınıf Defteri Kontrol)
 3. Kurul / Komisyona Öğretmen Ekle
 4. Sosyal Kulüplere Öğretmen Atama
 5. Belirli Gün ve Haftalar Görevlendirme Yap
 6. Toplu Zümre Başkanları Girişi
 7. Yıllık Plan / Zümre / Sosyal Kulüp Takibi
 8. Yıl Sonu Evrak Takip
 9. Sürekli Görev Yolluğu
 10. Emekli Sürekli Görev Yolluğu
 11. Personel Nakil Bildirimi
 12. Aile Durumu Bildirimi
 13. Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
 14. Derece - Kademe Terfi
 15. Toplu Banka Promosyon Bilgisi Girişi
 16. Öğretmen Kimlik Kartı
 17. Personel Kimlik Kartı
 18. Personel Görev Tebliğ Hazırla
 19. Kişi Borcu Hesaplama
 20. Fatura Takip
 21. Fatura Ödeme (*Fatura Detay *Harcama Talimatı *Teslim Tesellüm)
 22. Öğretmenler Kurulu Gündemi Oluşturma
 23. Öğretmen Rapor Kesinti Takip (*Mebbis Rapor Ekranından Hızlı İşlem)
 24. Rapor Kesintisi İade Bordrosu
 25. Yersiz Ödenen Ek Ders Ücreti İade Bordrosu
 26. Aylıktan Kesme Cezası Bordrosu
 27. Maaş Değişikliği Formu Hazırla
 28. Kantin Kira Bedeli Hesaplama
 29. Dosya Sırtlığı
 30. Özlük Dosya Sırtlığı
 31. Okul Nöbeti Hazırlama
 32. Boş Derse Öğretmen Görevlendir
 33. Duyuru Yazısı Hazırla
 34. İmza Sirküsü Hazırla
 35. Raporlar
ÖĞRENCİ İŞLERİ
 1. Öğrenci Kimlik Kartı
 2. Sosyal Kulüp İşlemleri
 3. Taşımalı Öğrenci İşlemleri
 4. İmza Sirküsü Hazırla
 5. Veli Dilekçesi Hazırla
 6. Öğrenci Nakil Dilekçesi
 7. Öğrenci Kılık / Kıyafet Kontrol Çizelgesi  * ÖĞRETMEN PANEL UYGULAMASINA ENTEGRE
 8. Öğrenci Telefon Kontrol Çizelgesi  * ÖĞRETMEN PANEL UYGULAMASINA ENTEGRE
 9. Öğrenci Durum Listesi
 10. Seçmeli Ders İşlemleri (Lise)  * ÖĞRETMEN PANEL UYGULAMASINA ENTEGRE
 11. Nöbet Hazırla
 12. Öğrenci Not Gönderme (*Nakil Giden Öğrencilerin E-Okul İşlenemeyen Notlarını öğretmen panelinden hızlıca toplanması için)  * ÖĞRETMEN PANEL UYGULAMASINA ENTEGRE
 13. Onur Belgesi Teklif İşlemleri ÖĞRETMEN PANEL UYGULAMASINA ENTEGRE
 14. Toplu Belge İşlemleri (Onur/Teşekkür/Takdir/Üstün Başarı)
 15. Hızlı Sürekli Devamsızlık İşleme
 16. Hızlı Nakil Giden Öğrenci İşleme
 17. EOkul Listesinden Öğrenci Tespit (*E-Okul Liste Çözümleme)
 18. Devamsızlıktan Başarısız Öğrenciler (*E-Okul Liste Çözümleme)
 19. Cinsiyet ve Doğum Tarihi Toplu Kayıt (*E-Okul Liste Çözümleme)
 20. Raporlar (Öğrencilere ait programda yer alan veriler)
ANA SINIFI
 1. Ücret Tablosu
 2. Sözleşme Kayıt
 3. Aidat Tahsilat
 4. Sınıf Aidat Kontrol 
DYK
 1. Mekan Kayıt
 2. Zaman Çizelgesi
 3. Kurs Kayıt
 4. Kursa Öğrenci Ekle (E-Kurs excel formdan öğrenci ekleme)
 5. Kurs Programı Hazırlama (Otomatik Dağıtım *Öğretmen-Öğrenci denetim)
 6. Kurs Programı
 7. Raporlar
3308 İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (TEST AŞAMASI İÇİN YAYINDA)
 1. SGK Sabit Bilgileri
  • Sigortalılık Kolları
  • ÇSGB İş Kolları
  • İşten Ayrılış Nedenleri
  • Eksik Gün Nedenleri
 2. 3308 Sabit Bilgiler
  • Sigorta Bilgileri
  • Asgari Ücretler
  • İşletme Kayıt
  • Devamsızlık Kodları
  • Koordinatör Öğretmen Bilgi Girişi
 3. Öğrenci Bilgileri
  • Öğrenci Kayıt
  • Devamsızlık Kayıt
 4. Toplu İşlemler
  • Öğrenci Silme
  • Devamsızlık İşleme
  • Sigorta Yatırma Durumu Düzenleme
  • Koordinatörlük Düzenleme
  • İşletme İşleme
  • Sigorta Girişi Hazırlama (XML)
  • Sigorta Çıkışı Hazırlama (XML)
  • Giriş / Çıkış Durumu Düzenleme
 5. Sigorta
  • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Hazırlama (XML)
 6. Devlet Katkısı
  • Devlet Katkısı Ödenekleri
  • Devlet Katkısı Hesaplama
  • Devlet Katkısı Listesi
 7. Listeler (Test Aşaması Nedeniyle 2 adet liste mevcut)
KÜTÜPHANE  * ÖĞRETMEN PANEL UYGULAMASINA ENTEGRE
 1. Kitap Kayıt (*Barkod Oluşturma Kameradan Barkod Okuma)
 2. Ödünç Kitap Verme / İade Alma (*Barkodla iade Alma)
 3. Barkod Basımı
 4. Raporlar
İSTATİSTİKLER
 1. Program içerisinde yer alan verilere ait istatistikler
 2. İstatistik Dosyası yazdırma.
SMS SERVİSİ
 1. Tek Numaraya SMS gönderme,
 2. Toplu Numaraya SMS gönderme,
 3. Devamsızlık mektubu gönderme,
 4. SMS Raporları görüntüleme,

*T.C. Bilgi Teknolojisi Kurumu işletme yetkisine sahip SMS sağlayıcı

*Öğretmen - öğrenci - veli ve personellere toplu sms gönderme

SUNUCU TABANLI KULLANIM NEDİR?

* Okul Yönetim Programı Sunucu tabanlı versiyonu ile tanımlanan kullanıcıların anlık işlem görüntüleyebilmeye ve okul dışından işlem yapabilmeye olanak sağlamaktadır.

* Veriler sunucularımıza kayıt olmaktadır.

OKUL YÖNETİM PROGRAMI ÜCRETLİ Mİ?

Okul Yönetim Programı ücretli bir programdır. Program ücreti eğitim-öğretim yılı için ödenmesi gerekmektedir. (Örneğin: 2022-2023)

Kayıt olunan dönem içerisinde yapılan güncellemeler için ayrıca ücret ödemenize gerekmemektedir.

Program kayıt ücreti tek seferlik ödenmektedir. Diğer dönemler için program ücretinin aktif yıl için belirlenen kayıt ücretinin 1/3 'ünü ödeyerek kayıt yaptırılabilir.

SMS Servisini kullanmak için sizden bazı evraklar istenecek ve T.C. Bilgi Teknolojisi Kurumu onayı alınacaktır. Okul adınız onaylandığında SMS Servisini kullanabileceksiniz.

* SMS Servisi program ücretine dahil değildir.

* SMS için ayrıca bakiye alınması gerekmektedir.

* Bilgi almak için iletişime geçiniz.


Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir.
Güvenlik Kodu
110
Kurulum Versiyon

5.0.6.5

Güncel Versiyon

5.1.2.2

Güncelleme Tarihi

13.06.2024


DİĞER PROGRAMLAR

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin